• <rt id="awqti"><nav id="awqti"></nav></rt>

  <rt id="awqti"></rt>
 • <source id="awqti"></source>
  <cite id="awqti"></cite>
  <ruby id="awqti"></ruby>
  <rt id="awqti"><nav id="awqti"></nav></rt>
 • <cite id="awqti"><span id="awqti"></span></cite>
  <rp id="awqti"></rp>
  <video id="awqti"><nav id="awqti"></nav></video>
 • <rp id="awqti"></rp>

  《戰爭與和平》
  《戰爭與和平》作者:列夫·尼古拉耶維奇·托爾斯泰。《戰爭與和平》問世至今,因其場面浩大,人物繁多,被稱為“世界上最偉大的小說”之一。 《戰爭與和平》這部卷帙浩繁的巨著以史詩般廣闊與雄渾的氣勢,生動地描寫了1805至1820年俄國社會的重大歷史事件和各個生活領域:“近千個人物,無數的場景,國家和私人生活的一切可能的領域,歷史,戰爭,人間一切慘劇,各種情欲,人生各個階段,從嬰兒降臨人間的啼聲到氣息奄奄的老人的感情最后迸發,人所能感受到的一切歡樂和痛苦,各種可能的內心思緒,從竊取自己同伴的錢幣的小偷的感覺,到英雄主義的最崇高的沖動和領悟透徹的沉思——在這幅畫里都應有盡有。”作者對生活的大面積涵蓋和整體把握,對個別現象與事物整體、個人命運與周圍世界的內在聯系的充分揭示,使《戰爭與和平》這部小說具有極大的思想和藝術容量。 《戰爭與和平》是托爾斯泰創作的第一部卷秩浩繁的長篇小說。 作者把戰爭與和平,前線與后方、國內與國外、軍隊與社會、上層與下層連結起來,既全面反映了時代風貌,又為各式各樣的典型人物創造了極廣闊的典型環境。作者對人物的描寫形象既復雜又豐滿,常用對比的藝術方法來表述,體裁在俄國文學史上是一種創新,也超越了歐洲長篇小說的傳統規范。
  開始閱讀 購買此書
  目 錄
  第一卷  第一部 第01節
  第一卷  第一部 第02節
  第一卷  第一部 第03節
  第一卷  第一部 第04節
  第一卷  第一部 第05節
  第一卷  第一部 第06節
  第一卷  第一部 第07節
  第一卷  第一部 第08節
  第一卷  第一部 第09節
  第一卷  第一部 第10節
  第一卷  第一部 第11節
  第一卷  第一部 第12節
  第一卷  第一部 第13節
  第一卷  第一部 第14節
  第一卷  第一部 第15節
  第一卷  第一部 第16節
  第一卷  第一部 第17節
  第一卷  第一部 第18節
  第一卷  第一部 第19節
  第一卷  第一部 第20節
  第一卷  第一部 第21節
  第一卷  第一部 第22節
  第一卷  第一部 第23節
  第一卷  第一部 第24節
  第一卷  第一部 第25節
  第一卷  第二部 第01節
  第一卷  第二部 第02節
  第一卷  第二部 第03節
  第一卷  第二部 第04節
  第一卷  第二部 第05節
  第一卷  第二部 第06節
  第一卷  第二部 第07節
  第一卷  第二部 第08節
  第一卷  第二部 第09節
  第一卷  第二部 第10節
  第一卷  第二部 第11節
  第一卷  第二部 第12節
  第一卷  第二部 第13節
  第一卷  第二部 第14節
  第一卷  第二部 第15節
  第一卷  第二部 第16節
  第一卷  第二部 第17節
  第一卷  第二部 第18節
  第一卷  第二部 第19節
  第一卷  第二部 第20節
  第一卷  第二部 第21節
  第一卷  第三部 第01節
  第一卷  第三部 第02節
  第一卷  第三部 第03節
  第一卷  第三部 第04節
  第一卷  第三部 第05節
  第一卷  第三部 第06節
  第一卷  第三部 第07節
  第一卷  第三部 第08節
  第一卷  第三部 第09節
  第一卷  第三部 第10節
  第一卷  第三部 第11節
  第一卷  第三部 第12節
  第一卷  第三部 第13節
  第一卷  第三部 第14節
  第一卷  第三部 第15節
  第一卷  第三部 第16節
  第一卷  第三部 第17節
  第一卷  第三部 第18節
  第一卷  第三部 第19節
  第二卷  第一部 第01節
  第二卷  第一部 第02節
  第二卷  第一部 第03節
  第二卷  第一部 第04節
  第二卷  第一部 第05節
  第二卷  第一部 第06節
  第二卷  第一部 第07節
  第二卷  第一部 第08節
  第二卷  第一部 第09節
  第二卷  第一部 第10節
  第二卷  第一部 第11節
  第二卷  第一部 第12節
  第二卷  第一部 第13節
  第二卷  第一部 第14節
  第二卷  第一部 第15節
  第二卷  第一部 第16節
  第二卷  第二部 第01節
  第二卷  第二部 第02節
  第二卷  第二部 第03節
  第二卷  第二部 第04節
  第二卷  第二部 第05節
  第二卷  第二部 第06節
  第二卷  第二部 第07節
  第二卷  第二部 第08節
  第二卷  第二部 第09節
  第二卷  第二部 第10節
  第二卷  第二部 第11節
  第二卷  第二部 第12節
  第二卷  第二部 第13節
  第二卷  第二部 第14節
  第二卷  第二部 第15節
  第二卷  第二部 第16節
  第二卷  第二部 第17節
  第二卷  第二部 第18節
  第二卷  第二部 第19節
  第二卷  第二部 第20節
  第二卷  第二部 第21節
  第二卷  第三部 第01節
  第二卷  第三部 第02節
  第二卷  第三部 第03節
  第二卷  第三部 第04節
  第二卷  第三部 第05節
  第二卷  第三部 第06節
  第二卷  第三部 第07節
  第二卷  第三部 第08節
  第二卷  第三部 第09節
  第二卷  第三部 第10節
  第二卷  第三部 第11節
  第二卷  第三部 第12節
  第二卷  第三部 第13節
  第二卷  第三部 第14節
  第二卷  第三部 第15節
  第二卷  第三部 第16節
  第二卷  第三部 第17節
  第二卷  第三部 第18節
  第二卷  第三部 第19節
  第二卷  第三部 第20節
  第二卷  第三部 第21節
  第二卷  第三部 第22節
  第二卷  第三部 第23節
  第二卷  第三部 第24節
  第二卷  第三部 第25節
  第二卷  第三部 第26節
  第二卷  第四部 第01節
  第二卷  第四部 第02節
  第二卷  第四部 第03節
  第二卷  第四部 第04節
  第二卷  第四部 第05節
  第二卷  第四部 第06節
  第二卷  第四部 第07節
  第二卷  第四部 第08節
  第二卷  第四部 第09節
  第二卷  第四部 第10節
  第二卷  第四部 第11節
  第二卷  第四部 第12節
  第二卷  第四部 第13節
  第二卷  第五部 第01節
  第二卷  第五部 第02節
  第二卷  第五部 第03節
  第二卷  第五部 第04節
  第二卷  第五部 第05節
  第二卷  第五部 第06節
  第二卷  第五部 第07節
  第二卷  第五部 第08節
  第二卷  第五部 第09節
  第二卷  第五部 第10節
  第二卷  第五部 第11節
  第二卷  第五部 第12節
  第二卷  第五部 第13節
  第二卷  第五部 第14節
  第二卷  第五部 第15節
  第二卷  第五部 第16節
  第二卷  第五部 第17節
  第二卷  第五部 第18節
  第二卷  第五部 第19節
  第二卷  第五部 第20節
  第二卷  第五部 第21節
  第二卷  第五部 第22節
  第三卷  第一部 第01節
  第三卷  第一部 第02節
  第三卷  第一部 第03節
  第三卷  第一部 第04節
  第三卷  第一部 第05節
  第三卷  第一部 第06節
  第三卷  第一部 第07節
  第三卷  第一部 第08節
  第三卷  第一部 第09節
  第三卷  第一部 第10節
  第三卷  第一部 第11節
  第三卷  第一部 第12節
  第三卷  第一部 第13節
  第三卷  第一部 第14節
  第三卷  第一部 第15節
  第三卷  第一部 第16節
  第三卷  第一部 第17節
  第三卷  第一部 第18節
  第三卷  第一部 第19節
  第三卷  第一部 第20節
  第三卷  第一部 第21節
  第三卷  第一部 第22節
  第三卷  第一部 第23節
  第三卷  第二部 第01節
  第三卷  第二部 第02節
  第三卷  第二部 第03節
  第三卷  第二部 第04節
  第三卷  第二部 第05節
  第三卷  第二部 第06節
  第三卷  第二部 第07節
  第三卷  第二部 第08節
  第三卷  第二部 第09節
  第三卷  第二部 第10節
  第三卷  第二部 第11節
  第三卷  第二部 第12節
  第三卷  第二部 第13節
  第三卷  第二部 第14節
  第三卷  第二部 第15節
  第三卷  第二部 第16節
  第三卷  第二部 第17節
  第三卷  第二部 第18節
  第三卷  第二部 第19節
  第三卷  第二部 第20節
  第三卷  第二部 第21節
  第三卷  第二部 第22節
  第三卷  第二部 第23節
  第三卷  第二部 第24節
  第三卷  第二部 第25節
  第三卷  第二部 第26節
  第三卷  第二部 第27節
  第三卷  第二部 第28節
  第三卷  第二部 第29節
  第三卷  第二部 第30節
  第三卷  第二部 第31節
  第三卷  第二部 第32節
  第三卷  第二部 第33節
  第三卷  第二部 第34節
  第三卷  第二部 第35節
  第三卷  第二部 第36節
  第三卷  第二部 第37節
  第三卷  第二部 第38節
  第三卷  第二部 第39節
  第三卷  第三部 第01節
  第三卷  第三部 第02節
  第三卷  第三部 第03節
  第三卷  第三部 第04節
  第三卷  第三部 第05節
  第三卷  第三部 第06節
  第三卷  第三部 第07節
  第三卷  第三部 第08節
  第三卷  第三部 第09節
  第三卷  第三部 第10節
  第三卷  第三部 第11節
  第三卷  第三部 第12節
  第三卷  第三部 第13節
  第三卷  第三部 第14節
  第三卷  第三部 第15節
  第三卷  第三部 第16節
  第三卷  第三部 第17節
  第三卷  第三部 第18節
  第三卷  第三部 第19節
  第三卷  第三部 第20節
  第三卷  第三部 第21節
  第三卷  第三部 第22節
  第三卷  第三部 第23節
  第三卷  第三部 第24節
  第三卷  第三部 第25節
  第三卷  第三部 第26節
  第三卷  第三部 第27節
  第三卷  第三部 第28節
  第三卷  第三部 第29節
  第三卷  第三部 第30節
  第三卷  第三部 第31節
  第三卷  第三部 第32節
  第三卷  第三部 第33節
  第三卷  第三部 第34節
  第四卷  第一部 第01節
  第四卷  第一部 第02節
  第四卷  第一部 第03節
  第四卷  第一部 第04節
  第四卷  第一部 第05節
  第四卷  第一部 第06節
  第四卷  第一部 第07節
  第四卷  第一部 第08節
  第四卷  第一部 第09節
  第四卷  第一部 第10節
  第四卷  第一部 第11節
  第四卷  第一部 第12節
  第四卷  第一部 第13節
  第四卷  第一部 第14節
  第四卷  第一部 第15節
  第四卷  第一部 第16節
  第四卷  第二部 第01節
  第四卷  第二部 第02節
  第四卷  第二部 第03節
  第四卷  第二部 第04節
  第四卷  第二部 第05節
  第四卷  第二部 第06節
  第四卷  第二部 第07節
  第四卷  第二部 第08節
  第四卷  第二部 第09節
  第四卷  第二部 第10節
  第四卷  第二部 第11節
  第四卷  第二部 第12節
  第四卷  第二部 第13節
  第四卷  第二部 第14節
  第四卷  第二部 第15節
  第四卷  第二部 第16節
  第四卷  第二部 第17節
  第四卷  第二部 第18節
  第四卷  第二部 第19節
  第四卷  第三部 第01節
  第四卷  第三部 第02節
  第四卷  第三部 第03節
  第四卷  第三部 第04節
  第四卷  第三部 第05節
  第四卷  第三部 第06節
  第四卷  第三部 第07節
  第四卷  第三部 第08節
  第四卷  第三部 第09節
  第四卷  第三部 第10節
  第四卷  第三部 第11節
  第四卷  第三部 第12節
  第四卷  第三部 第13節
  第四卷  第三部 第14節
  第四卷  第三部 第15節
  第四卷  第三部 第16節
  第四卷  第三部 第17節
  第四卷  第三部 第18節
  第四卷  第三部 第19節
  第四卷  第四部 第01節
  第四卷  第四部 第02節
  第四卷  第四部 第03節
  第四卷  第四部 第04節
  第四卷  第四部 第05節
  第四卷  第四部 第06節
  第四卷  第四部 第07節
  第四卷  第四部 第08節
  第四卷  第四部 第09節
  第四卷  第四部 第10節
  第四卷  第四部 第11節
  第四卷  第四部 第12節
  第四卷  第四部 第13節
  第四卷  第四部 第14節
  第四卷  第四部 第15節
  第四卷  第四部 第16節
  第四卷  第四部 第17節
  第四卷  第四部 第18節
  第四卷  第四部 第19節
  第四卷  第四部 第20節
  尾聲 第一部 第01節
  尾聲 第一部 第02節
  尾聲 第一部 第03節
  尾聲 第一部 第04節
  尾聲 第一部 第05節
  尾聲 第一部 第06節
  尾聲 第一部 第07節
  尾聲 第一部 第08節
  尾聲 第一部 第09節
  尾聲 第一部 第10節
  尾聲 第一部 第11節
  尾聲 第一部 第12節
  尾聲 第一部 第13節
  尾聲 第一部 第14節
  尾聲 第一部 第15節
  尾聲 第一部 第16節
  尾聲 第二部 第01節
  尾聲 第二部 第02節
  尾聲 第二部 第03節
  尾聲 第二部 第04節
  尾聲 第二部 第05節
  尾聲 第二部 第06節
  尾聲 第二部 第07節
  尾聲 第二部 第08節
  尾聲 第二部 第09節
  尾聲 第二部 第10節
  尾聲 第二部 第11節
  尾聲 第二部 第12節
  戰爭與和平 巴黎圣母院 童年 呼嘯山莊 大衛·科波菲爾 紅與黑 悲慘世界 安娜·卡列尼娜 約翰·克利斯朵夫
  vr快艇 www.rcsellshomes.com:尼勒克县| www.caitaocongtrinh.com:朔州市| www.burkholderpaving.com:定结县| www.xiexiaosuan.com:泸定县| www.soulshakti.org:礼泉县| www.cuidighlinn.com:东丽区| www.kscdw.com:云浮市| www.faprobot.com:年辖:市辖区| www.ehsggs.com:东安县| www.vmarketingblog.com:永丰县| www.jnsqzn.com:历史| www.corpicontusi.com:津市市| www.f3n3.com:龙胜| www.vspotring.com:太仓市| www.tearway.com:年辖:市辖区| www.aashbooksplus.com:陵川县| www.chadathaihouse.com:中方县| www.uhugame.com:军事| www.vizarron.com:松阳县| www.www-oil.com:西安市| www.ppmss.com:成武县| www.sz-yukun.com:赣州市| www.lidande.com:芜湖市| www.frmep.com:大同县| www.zzjiuda.com:鄯善县| www.cindymcelroy.com:永宁县| www.beroaf.com:宝鸡市| www.keytitleva.net:平舆县| www.sdwlcc.com:琼中| www.gb-intercorp.com:绥江县| www.sh-ble.com:屏南县| www.kathyleegifford.com:阿坝| www.qslqsl.com:深圳市| www.solarisband.com:婺源县| www.classicblindscc.com:科技| www.lvvbbe.com:隆尧县| www.hg67456.com:阿荣旗| www.es5u.com:漯河市| www.wzjdsb.com:清水县| www.krior.com:阿克陶县| www.chcdistribution.com:闽清县| www.martingayford.com:义马市| www.peng9.com:商丘市| www.zhengbojx.com:临武县| www.dianpuyu.com:遂平县| www.offreznouslolympia.com:新泰市| www.bobbiepeers.com:葫芦岛市| www.ship-worldwide.com:清徐县| www.wyadorkable.com:山丹县| www.yzbux.com:平顶山市| www.dadatu66.com:海门市| www.smithbmw.com:从江县| www.sky-8.com:开鲁县| www.hg85456.com:武宣县| www.lw338.com:鹿泉市| www.trade-address.com:禹城市| www.museumsinhoustontx.com:高平市| www.yuanmeng6.com:义马市| www.mirrorsmagnifiers.com:平潭县| www.wuxihuahao.com:西华县| www.cheapcialisnow.net:清镇市| www.le-bon-debarras.com:华阴市| www.phuengoat.com:屏山县| www.youetme.com:贵定县| www.yhjzsd.com:临沧市| www.xiexiaosuan.com:岢岚县| www.holistichealthtalk.com:辽宁省| www.bjgyxw.com:德安县| www.rmd988.com:昌乐县| www.brianpuspos.com:萨迦县| www.maadqr-app.com:泸定县| www.imagefilm-prod.com:泸溪县| www.pzbxyx.com:岫岩| www.knightsvisual.com:玛纳斯县| www.jdlzy.com:榕江县| www.rordsm.com:岫岩| www.agnum100.com:四平市| www.kylegreerrocks.com:红原县| www.rightics.com:扎兰屯市| www.74li.com:金门县| www.ynkana.com:封丘县| www.f5865.com:彭泽县| www.zj-hxjj.com:南靖县| www.70088j.com:齐河县|